www.zzpurenstaat.nl
Zzpurenstaat.nl: urenregistratie die voldoet aan de eisen van deze tijd!

Achtergrond
Veel zzp'ers en kleine zelfstandigen dienen uren te registreren ter onderbouwing van facturen. Vaak wordt dit gedaan met behulp van een excelsheet. Het nadeel van zo'n sheet is dat deze excelsheet (vaak) bij iedere nieuwe klant weer opnieuw wordt gemaakt en dat de sheet die wordt bijgehouden bij de klant op het netwerk staat. De toegankelijkheid is daarmee beperkt en je moet er ieder keer aan denken dat je de sheet invult, terwijl je tijdens je aanwezigheid bij de klant vaak druk bezig bent met andere voor de klant veel belangrijkere zaken.

Ook JV Finance had dezelfde werkwijze en daar ontstond een behoefte om dit anders te doen. Er ontstond behoefte aan het kunnen registreren van uren op ieder gewenst moment, vanuit iedere locatie met internet aansluiting en zonder aanschaf van ingewikkelde en dure software. Uit een korte inventarisatie bleek dat er geen applicatie in de markt bestond die voldeed aan deze behoefte. De meeste applicaties zijn te ingewikkeld en bieden te veel (onnodige) mogelijkheden. Andere zijn weer vrij duur in aanschaf.

JV Finance heeft vervolgens www.zzpurenstaat.nl ontwikkeld om tegemoet te komen aan de ontstane behoefte. Het resultaat is een webapplicatie die altijd en overal via internet te benaderen en simpel in gebruik is. Hoewel de applicatie vanuit de eigen behoefte is ontwikkeld is er steeds rekening gehouden met gebruik van de applicatie door andere zelfstandigen. Ook is er steeds gespiegeld bij andere zelfstandigen en hun behoeften om te komen tot een bruikbaar product.

Naast het feit dat de applicatie op een server draait waar een back-up proces op draait wordt met regelmaat een back -up gemaakt van de database van de applicatie.